Lang ArabicLang EnglishLang EspanolLang Russian

דבר ראש עיריית רמלה, מר יואל לביא:

תושבי העיר,
עיריית רמלה הציבה לעצמה מטרה לעודד ולקדם את לימודי ההשכלה הגבוהה בקרב תושבי העיר, עקב חשיבותם של המקצועות האקדמאים להתפתחותו והשתלבותו של הפרט במערכת המשקית - התעסוקתית בישראל.
רמלה רואה בסטודנטים תושבי העיר את הכוח העתידי של העיר. עתיד תושבי העיר חשוב לכולנו, לכן הקמנו את מרכז קשתות – מרכז צעירים ופיתוח ההון האנושי. קשתות הוקם למענכם תושבי העיר, כדי שתוכלו לממש את הפוטנציאל האישי שלכם בכל תחום בו תבחרו: השכלה, תעסוקה ההולמת את הכישורים ומעורבות חברתית.
אני שמח להגיש לכם חוברת זו המאגדת מידע עדכני בנושא פיתוח קריירה, השכלה ומלגות, במטרה לקדם את תושבי העיר. הנהלת העיר באמצעות מרכז קשתות עומדת לרשותכם בכל נושא שיעלה בבניית עתידכם המקצועי והאישי.

בברכה,
יואל לביא – ראש העירייה

 

rosh aeir

מה חדש בקשתות?

logo bank misrot

milgat ramle

לוח אירועים