Lang ArabicLang EnglishLang EspanolLang Russian

מלגת נשר

 

במסגרת פרויקט "אמץ סטודנט" של מרכז הצעירים קשתות מעניקה חברת נשר את "מלגת נשר- למעורבות חברתית" לסטודנטים תושבי רמלה. מדובר במתן מלגה ייחודית אשר מאפשרת תמיכה כלכלית משמעותית לסטודנטים הלומדים מקצועות הנדסה מדעים והנדסאים.
המלגה הינה בגובה של 18,000₪ לשנה תמורת 8 שעות שבועיות התנדבות בקהילה.
מטרת המלגה היא פיתוח והפעלת פרויקטים חברתיים בשני תחומים איכות הסביבה וקשישים בהתאם לתחומי הליבה של מפעל "נשר" במעורבות חברתית.
השנה, זו השנה השלישית בה פועל פרויקט אמץ סטודנט, הפרויקט מוכיח את מחויבותם של "נשר" לחזון העיר רמלה תוך השקעה בחינוך ובצעירים.
בימים אלו החלה מתקיימת ההרשמה למלגת נשר עד לתאריך 31.8.2013

 

gina medum

 התמונה מתוך פעילות של הסטודנט ניצן טפטה

מה חדש בקשתות?

logo bank misrot

milgat ramle

לוח אירועים