Lang ArabicLang EnglishLang EspanolLang Russian

ההטבות ותקופת הזכאות

 

 

ההטבות להן זכאים חיילים משוחררים על פי חוק הן:

 

א. מענק שחרור- סכום המועבר ישירות לחשבון הבנק ללא כל התניה תוך 20 עד 50 יום ממועד סיום שירות החובה.

 

ב. פיקדון אישי- סכום העומד לרשותכם החל מהיום ה-14 לשחרורכם משירות סדיר ועד שבע שנים ממועד סיום השירות. בחמש השנים הראשונות לשחרור ניתן לממש את סכום הפיקדון למטרות שנקבעו בחוק: לימודים, הכשרה מקצועית, הקמת עסק, דיור ונישואין.

 

במשך שנתיים נוספות מתום חמש השנים, ניתן לממש את הפיקדון לכל מטרה וללא התניה. מימוש הפיקדון מתבצע באמצעות פניה אישית לכל אחד מסניפי הבנקים: בנק לאומי, בנק הפועלים.

 

ג. הקרן לסיוע נוסף- תקציב העומד לזכותם של חיילים משוחררים ומסיימי השירות הלאומי המבקשים להשלים או לשפר בגרויות במכינות הקדם אקדמיות, ללימודי הנדסאים וכן לצורך השלמת 12 שנות לימוד. הסיוע במימון המכינות הקדם אקדמיות מורכב ממלגת לימודים ומלגת קיום ומותנה במצב הכלכלי-חברתי של החייל המשוחרר על פי קריטריונים הנהוגים בקרן הסיוע במימון לימודי הנדסאים הינו מלגת לימודים בגובה 90% משכר הלימוד במכינת קדם הנדסאים והנדסאים שנה א' וכן ללימודים בשנה ב' במקצועות נבחרים. המלגה מיועדת לכל חייל משוחרר המעוניין בלימודי הנדסאים ואינה מותנית במצב הכלכלי של החייל המשוחרר.

 

* למידע נוסף והסברה ניתן לפנות לרכז חיילים משוחררים במרכז.

 

בטל: 073-2409730

 

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מה חדש בקשתות?

logo bank misrot

milgat ramle

לוח אירועים