Lang ArabicLang EnglishLang EspanolLang Russian

מאמרים

רמלה מוקירה את פעילות הסטודנטים בעיר


ביום חמישי 6.6.13 קיים מרכז קשתות טקס הוקרה עבור הסטודנטים הרמלאים שזכו למלגת אקדמיה לשנת הלימודים תשע"ג. עיריית רמלה מעניקה מידי שנה באמצעות מרכז קשתות סכום של 250,000 עבור מלגות אקדמיה למען סטודנטים תושבי העיר. לטובת כך פועלים הסטודנטים במסגרת המלגה בפעילויות התנדבות שונות בעיר כגון: בתי ספר, סיירת הורים, קמפוס השפלה, קרן רמלה, מרכז קשתות ועוד...
טקס ההוקרה הינו פרי יוזמתה של שירין אבו-חמד, רכזת מלגות ומלגאים בקשתות אשר במהלך השנה מלווה את הסטודנטים בפעילות ההתנדבות שלהם בעיר.
שירין: "היה חשוב לי לקיים אירוע ששולח מסר לסטודנטים שאנחנו בשיתוף העירייה מוקירים ומעודדים את פעילותם לעיר"
את פני הסטודנטים קיבלו נציגי בנק לאומי המקומי אשר נמצאים בשותפות עם מרכז קשתות במסגרת הטבות ייחודיות לסטודנטים וחילקו שי לכל סטודנט.
הטקס הונחה ע"י יהל אברהם, סטודנטית ופעילה במרכז קשתות. בחלקו הראשון של הטקס בירך אמיר וידר, מנהל מח' אסטרטגיה קליטה והון אנושי בעיריית רמלה את הסטודנטים ואחל להם הצלחה בלימודיהם. עוד הוסיף ואמר שהעירייה תמשיך לתמוך וללוות סטודנטים הן באמצעות מלגות עירוניות והן באמצעות פעילות מרכז קשתות.
בחלקו השני של הערב הכריז גולן ג'מבר, מ"מ מנהלת קשתות על פתיחתה של מלגת עירייה לשנת תשע"ד והציג את הקריטריונים לסטודנטים ולמתעניינים שהגיעו. בהמשך עלתה ביסאן סלמאן, סטודנטית הפעילה במרכז קשתות והציגה את הפעילות שלה במסגרת תחום מעורבות חברתית במרכז קשתות. חלקו השלישי של הערב היה שייך לסטנדאפיסטית מירב הרון שהעלתה לכולם חיוך ענק במופע סטנד-אפ מצחיק במיוחד.
בהזדמנות זו שולח מרכז קשתות ברכת הצלחה לכל הסטודנטים בלימודיהם ומזמינם להמשיך להגיע ולהתייעץ בכל הקשור לעולם האקדמיה. הרשמה למלגת עירייה לשנת תשע"ד מתאפשרת באמצעות אתר קשתות בכתובת: www.Kshatot.co.il

tekes

 

מה חדש בקשתות?

logo bank misrot

milgat ramle

לוח אירועים